Tilstandsrapport

Tilstandsrapporter

En tilstandsrapport har til formål at skildre hvorvidt, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporter udarbejdes på basis af en visuel gennemgang af ejendommens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporten afdækker skader, der i en væsentlig grad nedsætter bygningens værdi.

Når en bolig skal sælges kan sælger sørge for, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport.

Hvordan udarbejdes en tilstandsrapport?

En beskikket bygningssagkyndig står for at gennemgå huset og skrive tilstandsrapporten. Den byggesagkyndige skriver tilstandsrapporten i et bestemt skema, der er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I rapporten skal den bygningssagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader.

Den bygningssagkyndige skal desuden angive hvis der er mangler, der kan give anledning til skader på boligens beboere.